SV

Methode

Iedere psychotherapeut heeft zich een aantal methodes eigen gemaakt. Zelf put ik uit de volgende bronnen: de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, de existentiële psychotherapie en elementen uit de systeemtherapie en de cognitieve gedragstherapie.
Ik werd het sterkst gevormd door de cliëntgericht-experiëntiële invalshoek. De meest opvallende kenmerken van deze evidence-based therapievorm kunnen we als volgt omschrijven:

 • Uitgangspunten
  Cliëntgericht-experiëntiële therapie gaat er van uit dat je probleem niet op zich staat. Onze problemen zijn vaak signalen van vastgelopen ontwikkelingsprocessen of van houdingen tegenover het leven die vroeger zelfs helpend waren, maar die nu een bevredigend leven in de weg staan. Om deze reden luistert de therapeut niet enkel naar jouw klacht, maar gaat er ook veel aandacht naar hoe jij je levenssituatie ervaart. Het probleem wordt in zijn context geplaatst en kan hierdoor beter begrepen worden.
 • Cliëntgerichte grondhouding
  Typerend voor een cliëntgerichte therapeut is zijn ontvankelijke aanwezigheid. Hij zal je niet veroordelen, wat je ook vertelt of waar je ook mee zit. De therapeut wil jouw leven niet in een bepaalde richting duwen. Je krijgt doorheen de therapie wel zelf de sleutels in handen om jouw leven meer de gewenste richting te geven.
 • De therapeut beperkt zich niet tot een stilzwijgend luisteren. Hij brengt zuurstof in het gesprek door je te helpen verwoorden hoe jij je moeilijkheden aanvoelt. Op deze manier worden voor jou de dingen duidelijker, groeit jouw inzicht en zie je nieuwe mogelijkheden.
 • De cliëntgerichte therapeut luistert op een zeer gerichte en nauwkeurige wijze. Hij is opgeleid in het opmerken van kleine signalen en hij zal je uitnodigen om bij bepaalde elementen uit je verhaal stil te staan. Soms verlegt hij de aandacht naar wat er zich in het hier-en-nu contact afspeelt of komt hij terug op stukjes van vorige gesprekken.
  Deze momenten van stilstand maken je bewust van aspecten die meespelen in jouw probleem, maar waar je voordien geen besef van had. Dit levert jou nieuwe perspectieven en mogelijkheden op om je anders met je probleem om te gaan.
 • Specifieke methodieken
  Soms worden er oefeningen gebruikt om het therapieproces te versnellen of te verdiepen. Voorbeelden van zulke oefeningen zijn: fantasie-oefeningen, focusing, tweestoelendialogen,... Soms wordt er ook een huiswerkopdracht meegegeven. Meestal zijn dit opdrachten om scherper naar jezelf te leren kijken. Het kan ook zijn dat je een ganse therapie doorloopt zonder dat er één specifieke oefening aan bod komt.
 • Originaliteit
  Er bestaat geen recept voor goeie therapie. Elk probleem is anders en iedere mens is verschillend. Je therapeut zal samen met jou een weg doorheen je problemen en thema’s afleggen.