SV

Publicaties

Vanhooren, S. (1999).

Een blik in de verboden kamer. De binnenkant van het sprookje. Kultuurleven, 66, 5, 54-61.

Vanhooren, S. (2006).

Ergens tussen zwart en wit. Psychotherapie met daders van seksuele delicten vanuit cliëntgericht perspectief, 44, 2, 85-102.

Vanhooren, S. (2010).

Contact met de leegte. In: M. Gundrum & N. Stinckens (red.). De schatkist van de therapeut (p. 62-64). Leuven/Den Haag: Acco.

Vanhooren, S. (2010).

Leven putten uit doodsangst. In: M. Gundrum & N. Stinckens (red.). De schatkist van de therapeut (p. 164-166). Leuven/Den Haag: Acco.

Vanhooren, S. (2010).

Spreken met je destructieve kant. In: M. Gundrum & N. Stinckens (red.). De schatkist van de therapeut (p. 247-250). Leuven/Den Haag: Acco.

Renders, K. & Vanhooren, S. (2010).

Existentieel 3-dimensioneel. Onze verhoudingen met existentiële thema's.

Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 48, 3, 223-237.

Vanhooren, S. (2011).

Destructie en de therapeutische relatie. Veldverkenningen en overwegingen.

Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 49, 1, 6-24.

Vanhooren, S. (2012).

Working with anxiety: from symptom to self. Congresverslag.

Tijdschrift Klinische Psychologie, 42, 4, 231-236. &

Doesum, N. J., Verheul, W., & Vanhooren, S. (2012).

Verslag van het 10e wereldcongres van de World Association for Person-Centered & Experiential Psychotherapy and Counseling: Anxiety, from symptom to self;

Antwerpen 8-12 juli 2012. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 4, 359-371.

Vanhooren, S. (2013).

Zingeving, spiritualiteit en posttraumatische groei. Eerste stappen in een breed veld.

Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51, 3, 213-225.

Vanhooren, S. (2014).

De moed om niet te weten, het lef om niet te kunnen.

Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 52, 2, 100-115.