SV

Opleiding

Siebrecht Vanhooren is als opleider verbonden met:

Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie, K.U.Leuven

Opleiding Emotion-Focused Therapie, Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout

Specialisatiejaar Existentiële Therapie, Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout